Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2010/2011

To już nasza 11 inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku!

W uroczystości udział wzięły Władze Uczelni, zaproszeni goście oraz studenci I roku. Swoim występem uroczystość uświetnił chór „NON SERIO”.
Interesujący wykład inauguracyjny pt: Funkcje termodynamiczne a życie wygłosił prof. zw. dr hab. n. farm. Jerzy Łukasiak.
Warto wspomnieć, że w nowym roku akademickim 2010/2011 rozpoczęliśmy kształcenie przyszłych kosmetolożek na nowym kierunku studiów – kosmetologia!
Studenci I roku studiów wybrali Wyższą Szkołę Zarządzania w Gdańsku ze względu na wysoką jakość kształcenia oraz dobrą renomę.
Ponadto są przekonani, że jako absolwenci naszej uczelni, łatwiej w przyszłości znajdą ciekawą pracę.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku