Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Uroczysta inauguracja r. akad. 2015/2016

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016, odbyła się 1 października 2015 r. w audytorium Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.
ZOBACZ FILM!

Zabrzmiało uroczyste Gaude Mater! Władze Uczelni serdecznie powitały zebranych kandydatów na studentów I roku. Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt.: „Zmiana społeczna jako problem współczesności” wygłosiła dziekan dr Irena Zakidalska. Uroczystej immatrykulacji dokonała dziekan dr n. med. Marzena Podgórska.

Podczas inauguracji Władze Uczelni oraz społeczność akademicka serdecznie podziękowały dotychczasowej dziekan dr Irenie Zakidalskiej za wieloletnią, owocną współpracę. Od nowego roku akademickiego stanowisko dziekana objęła dr Arleta Pławska. Nowej Pani dziekan życzymy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji.

Uroczystość przebiegła w atmosferze radości, wspomnień i wzruszeń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
Cofnij

WSZ na Facebooku