Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Uroczysta inauguracja r. akad. 2014/2015

7W dniu 3 października 2014 r. o godzinie 17:00 w audytorium Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku zabrzmiało uroczyste Gaude Mater. Władze Uczelni serdecznie powitały zebranych kandydatów na studentów I roku. Uroczystej immatrykulacji dokonała dziekan dr Irena Zakidalska. Uroczystość uświetnił występ chóru Non Serio.
Studentów I roku zapraszamy do odznaczania się na zdjęciach z uroczystości na facebooku!

 

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku