Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Towarzyski turniej unihokeja o puchar kanclerza

W dniu 31 maja 2006 r. odbył się Towarzyski Turniej Unihokeja o Puchar Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. W turnieju wzięli udział zarówno studenci jak i pracownicy administracyjni różnych uczelni niepaństwowych. Wszyscy zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i wolą do walki. Turniej wzbudził duże zainteresowanie licznie przybyłych kibiców.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w Turnieju oraz osobom kibicującym serdecznie dziękujemy.

Cofnij

WSZ na Facebooku