Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Towarzyski turniej unihokeja o puchar kanclerza

W dniu 31 maja 2006 r. odbył się Towarzyski Turniej Unihokeja o Puchar Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. W turnieju wzięli udział zarówno studenci jak i pracownicy administracyjni różnych uczelni niepaństwowych. Wszyscy zawodnicy wykazali się dużymi umiejętnościami i wolą do walki. Turniej wzbudził duże zainteresowanie licznie przybyłych kibiców.

Wszystkim osobom, które wzięły udział w Turnieju oraz osobom kibicującym serdecznie dziękujemy.

Cofnij

WSZ na Facebooku