Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Święto Żabianki

W dniu 4 czerwca 2011 r. na placu przy ulicach Sztormowej-Szyprów-Gdyńskiej jak co roku odbył się festyn Święto Żabianki czyli Osiedlowego Dnia Sąsiada. Jednym ze sponsorów imprezy była Radna Miasta Gdańska dr Żaneta Geryk oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku.

W ramach wsparcia imprezy przekazaliśmy nagrody na dzieci oraz słodkie upominki.

Mieszkańcy Żabianki jak każdego roku tłumnie wzięli udział w imprezie. Taka wspólna zabawa nie tylko integruje mieszkańców, ale również pozwala porozmawiać o lokalnych problemach i zrelaksować się. Festyn to przede wszystkim radość dla dzieci!

Cofnij

WSZ na Facebooku