Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Święto Żabianki

2 czerwca 2007 r. na terenie Gimnazjum nr 15 i XII LO w Gdańsku w ramach Święta Żabianki odbył się IV Festyn Ekologiczny. Do współpracy zaproszono WSZ, która była fundatorem atrakcyjnych nagród dla zwycięzców konkursów, m.in. recytatorskich, z wiedzy o Bałtyku, o Oliwie.

Cofnij

WSZ na Facebooku