Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Spotkanie z uczniami liceum dla dorosłych w Kartuzach, 19 lipca 2014 r.

W dniu 19 lipca 2014 r. (sobota) o godzinie 14:00 w sali 114 rozpoczęło się spotkanie uczniów Liceum dla dorosłych w Kartuzach z pracownikiem działu promocji i rekrutacji Aleksandrą Budzisz. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Liceum dla dorosłych w Kartuzach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gościliśmy 14 osób oraz opiekuna z firmy Twin Media.
W pierwszej części spotkania goście wysłuchali prezentacji oferty kształcenia naszej uczelni (studia I stopnia, kursy i szkolenia) oraz atrakcyjnych warunkach studiowania na naszej uczelni. W drugiej części zaprezentowano gościom siedzibę uczelni. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pakiet informacyjno-reklamowy.

Cofnij

WSZ na Facebooku