Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Regaty windsurfingowe o puchar Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

W sobotę, dnia 28 maja 2005, odbyły się pierwsze regaty windsurfingowe o puchar Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Miejscem zmagań naszych studentów były wody Sopockiego Klubu Żeglarskiego, gdzie od lat odbywają się najważniejsze imprezy regatowe zawodowych windsurferów.
Po całym, wyczerpującym dniu zmagań windsurfingowych, w tawernie „Mesa” odbyło się zakończenie regat oraz wręczenie nagród ufundowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania oraz firmę Siemens. Zwycięzca regat Bartosz Tallar, przy owacji współzawodników oraz gości przybyłych na zakończenie regat, odebrał puchar z rąk kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania Marcina Geryka.

Wyniki regat o puchar Wyższej Szkoły Zarządzania:
1. Bartosz Tallar
2. Magda Wierowska
3. Maciej Danielkiewicz
4. Łukasz Grosz
5. Kamil Macniak
6. Krzysztof Skoraczewski
7. Rafał Zagórski
8. Jarek Leszczyński

Cofnij

WSZ na Facebooku