Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Pożegnalia III i IV roku

Parlament Studentów WSZ zorganizował imprezę pożegnalną 3-go i 4-go roku, która odbyła się 2 czerwca 2006 w klubie „Curacao” w Sopocie (górny parkiet). Wstęp do klubu i na górny parkiet był tylko za okazaniem legitymacji studenckiej. Wszyscy studenci wraz z osobą towarzyszącą mieli wstęp gratis. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy z nagrodami, darmowe drinki oraz hit wieczoru – karaoke.

Cofnij

WSZ na Facebooku