Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Połowinki 2008

Parlament Studentów WSZ, jak co roku, zorganizował imprezę połowinkową, która odbyła się 2 kwietnia 2008 r. w sopockim klubie Łajba. Impreza rozpoczęła się od godziny 21:00. Wstęp był za okazaniem legitymacji studenckiej WSZ. Przy klubowej muzyce studenci jak również osoby towarzyszące bawiły się do rana. Impreza była finansowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania.

Cofnij

WSZ na Facebooku