Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Piknik WSZ

Dnia 20 czerwca 2000 r. uczelnia zorganizowała dla wszystkich studentów, pracowników naukowych i przyjaciół piknik z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy powstania. Impreza została zorganizowana na terenie przylegającym do uczelni w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego a atmosferę biesiady podkreślało pieczenie dzika i chleb ze smalcem. Ogromne ognisko stanowiło znakomity punkt integracyjny studentów i pracowników uczelni. Po całej serii konkursów z nagrodami wszyscy bawili się tańcząc przy muzyce.
Piknik został zorganizowany dzięki finansowemu wsparciu firmy Netia Telekom S.A.

Cofnij

WSZ na Facebooku