Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Piknik kulturalny VIVA OLIVA 14 czerwca 2014 r.

Organizatorem pikniku VIVA OLIVA jest Fundacja Wspólnota Gdańska oraz kilkudziesięciu partnerów z Oliwy: szkoły, przedsiębiorcy, placówki medyczne, organizacje pozarządowe.

W tym roku Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku dołączyła do grona partnerów przygotowując stoisko z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych.

Więcej informacji na: VIVA OLIVA

Cofnij

WSZ na Facebooku