Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Obchody 60-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia postanowiła wesprzeć finansowo niecodzienne wydarzenie muzyczno – kulturalne, jakim jest jubileusz 60-lecia działalności Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku. Sponsorowane przez naszą uczelnię uroczystości jubileuszowe odbyły się 13 października 2006 r. w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.

Cofnij

WSZ na Facebooku