Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Nowe logo uczelni

Wyższa Szkoła Zarządzania wejdzie w siódmy rok swojej działalności. Od samego początku staraliśmy się kształcić nowocześnie, dostarczając praktycznej wiedzy pozwalającej naszym studentom osiągać sukcesy w pracy zawodowej. Dla nas znak i nazwa szkoły są jednocześnie znakiem firmowym absolwenta. Dziś z satysfakcją prezentujemy Państwu nasz nowy znak. Zmiany w naszej uczelni nie dotyczą tylko wizerunku, ale przede wszystkim tego, że otwieramy nowe możliwości kształcenia. Identyfikacja nowego logo.

Cofnij

WSZ na Facebooku