Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Medal dla Kanclerza Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Z radością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Badań Systemowych i Cybernetyki uhonorował Kanclerza naszej uczelni dra Marcina Geryka medalem w uznaniu za jego znakomitą pracę naukową, wzorowe prowadzenie badań naukowych i edukacji oraz znaczący wkład w rozwój wiedzy w dziedzinie niepublicznego szkolnictwa wyższego. Nagrodę wręczono podczas tegorocznej konferencji w Baden-Baden.

Szanownemu laureatowi życzymy dalszych sukcesów w badaniach naukowych i kolejnych nagród!

Cofnij

WSZ na Facebooku