Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Medal dla Kanclerza Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Z radością informujemy, że Międzynarodowy Instytut Zaawansowanych Badań Systemowych i Cybernetyki uhonorował Kanclerza naszej uczelni dra Marcina Geryka medalem w uznaniu za jego znakomitą pracę naukową, wzorowe prowadzenie badań naukowych i edukacji oraz znaczący wkład w rozwój wiedzy w dziedzinie niepublicznego szkolnictwa wyższego. Nagrodę wręczono podczas tegorocznej konferencji w Baden-Baden.

Szanownemu laureatowi życzymy dalszych sukcesów w badaniach naukowych i kolejnych nagród!

Cofnij

WSZ na Facebooku