Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Kanclerz w Zespole do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Ministerstwo Gospodarki zaprosiły kanclerza dra Marcina Geryka do uczestniczenia w pracach Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Grupy roboczej CSR a edukacja. Głównym zadaniem Grup roboczych jest wypracowanie propozycji rekomendacji dla Zespołu, umożliwiających tworzenie warunków dla rozwoju CSR w polskich realiach gospodarczych. Grupy robocze skupiają szerokie grono ekspertów zaangażowanych w promowanie założeń CSR, reprezentujących stronę rządową, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia przedsiębiorców i konsumentów, środowisko akademickie i naukowe, jak również indywidualnych przedsiębiorców oraz obywateli zainteresowanych społeczną odpowiedzialnością. Zadaniem Grupy roboczej CSR a edukacja jest wypracowanie rekomendacji oraz propozycji ich wdrożenia w zakresie upowszechniania wiedzy na temat CSR w szeroko rozumianym systemie kształcenia.

Cofnij

WSZ na Facebooku