Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

IV Dzień Przedsiębiorczości

30 września 2009 r. miał miejsce IV Dzień Przedsiębiorczości organizowany przez Wyższą Szkołę Zarządzania dla zaprzyjaźnionego IX LO z Gdańska. W wydarzeniu wzięła udział młodzież z ostatnich i przedostatnich klas ponadgimnazjalnych.

Program

  • mgr Łukasz Bogdański – „Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku”
  • dr Joanna Unterschuetz – „Wstępne informacje o stosunkach pracy”
  • dr hab. Piotr Grajewski, prof. WSZ – „Problemy współczesnego przedsiębiorstwa”
  • mgr Piotr Szurek – „Projektowanie funkcjonalnej strony internetowej”
  • dr Kamila Najman – „Zastosowanie badań rynkowych i marketingowych we wspomaganiu przedsiębiorstwa”
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku