Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Inauguracja roku akademickiego 2003/2004

3 października 2003 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2003/2004. Podczas inauguracji głos zabrali: założyciel i kanclerz uczelni Marcin Geryk oraz rektor dr inż. Zbigniew Celmerowski. Po wykładzie inauguracyjnym pt. „Chwile przywództwa”, który wygłosił lek. med. Andrzej Geryk, dyrektor sprzedaży EGIS POLSKA, rektor WSZ wręczył nagrody najlepszym studentom WSZ. Podczas uroczystości dziekan Wyższej Szkoły Zdrowia dr Erwin Szneidrowski przyjął uroczystą przysięgę ślubowania od nowych studentów. Po uroczystej inauguracji studenci uczestniczyli w drugiej części inauguracji tzw. inauguracji technicznej, która przybliżyła nowym studentom organizację w WSZ.

Cofnij

WSZ na Facebooku