Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Inauguracja roku akademickiego 2002/2003

3 października 2002 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2002/2003. Podczas inauguracji głos zabrali: założyciel i kanclerz uczelni Marcin Geryk oraz rektor prof. dr hab. Andrzej Balicki. Wykład inauguracyjny pt. „Funkcje współczesnego przedsiębiorcy” wygłosił Prof. dr hab. Dariusz Waldziński. Podczas uroczystości dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania dr Erwin Szneidrowski przyjął uroczystą przysięgę ślubowania od nowych studentów. Po uroczystej inauguracji zaproszeni goście udali się na lampkę wina, a studenci uczestniczyli w drugiej części inauguracji tzw. inauguracji technicznej, która przybliżyła nowym studentom organizację w WSZ.

Cofnij

WSZ na Facebooku