Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Inauguracja roku akademickiego 2000/2001

07 października 2000 r. o godz. 9.30 odbyła się uroczysta inauguracja drugiego roku akademickiego. Wielka gala miała miejsce w Centrum Gemini (Silverscreen) w Gdyni a udział wzięło ponad 600 studentów i zaproszonych gości. Po wystąpieniu rektora prof. A. Balickiego i kanclerza M. Geryka, wykład inauguracyjny pt „Gospodarka elektroniczna – wyzwanie nowoczesnej przedsiębiorczości” wygłosił Pan Prof. dr hab. Ludwik Kondratowicz. Podczas uroczystości Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu prof. dr hab. inż. Witold Nierzwicki przyjął uroczystą przysięgę ślubowania od nowych 550 studentów i wręczył Nagrody Rektorskie dziewięciu najlepszym studentom. Recital chóru i wspólne odśpiewanie Gaudeamus igitur zakończyło uroczystość. Bezpośrednio po uroczystości odbyło się nieoficjalne spotkanie zaproszonych gości przy lampce wina.

Cofnij

WSZ na Facebooku