Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Inauguracja roku akademickiego 1999/2000

W dniu 08 października 1999 r. odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Zarządzania. Podczas inauguracji głos zabrali: założyciel i kanclerz uczelni Marcin Jarosław Geryk, J. M. rektor prof. dr hab. Andrzej Balicki, a wykład inauguracyjny pt „Marketing idei” wygłosiła prof. dr hab. Joanna Senyszyn. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło pierwszych 250 studentów Wyższej Szkoły Zarządzania.

Cofnij

WSZ na Facebooku