Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Impreza studencka

Z okazji jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku miała miejsce impreza studencka, która odbyła się 5 listopada 2009 r. w klubie Papryka.

Cofnij

WSZ na Facebooku