Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego

W dniach 13-14 listopada 2008 r. w Wyższej Szkole Zdrowia odbyły się II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego, którym patronował Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Jan Kozłowski (patronat) oraz Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (patronat). Obchody II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego odbyły się pod hasłem – Środowisko naturalne w procesie gospodarowania.
Program II – Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego „Środowisko Naturalne w Procesie Gospodarowania” 13-14 listopada 2008 r.

Cofnij

WSZ na Facebooku