Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego

W dniach 13-14 listopada 2008 r. w Wyższej Szkole Zarządzania odbyły się II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego, którym patronował Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Jan Kozłowski (patronat) oraz Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie – prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (patronat). Obchody II Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego odbyły się pod hasłem – Środowisko naturalne w procesie gospodarowania.
Program II – Dni Kultury Ekonomicznej Województwa Pomorskiego „Środowisko Naturalne w Procesie Gospodarowania” 13-14 listopada 2008 r.

Cofnij

WSZ na Facebooku