Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Godzina dla ziemi

Z inicjatywy międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF już po raz trzeci mieszkańcy Ziemi mogli pokazać, że nie jest im obojętny los naszej planety. GODZINA DLA ZIEMI to największa na świecie akcja na rzecz ograniczenia zmian klimatu. Wyższa Szkoła Zarządzania jako uczelnia odpowiedzialna społecznie przyłączyła się do akcji i w godzinach 20:00-21:00 zgasiła światła w siedzibie uczelni w symbolicznym apelu o działanie na rzecz Ziemi.

Cofnij

WSZ na Facebooku