Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Festyn pożegnanie lata 2008

30 sierpnia 2008 r. na placu wokół Kościoła przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Żabiance odbył się festyn parafialny „Pożegnanie lata”, którego celem było pozyskanie funduszy na dofinansowanie obiadów i podręczników dla dzieci. Współorganizatorem festynu był MOPS Filia IV. Patronat medialny objęła TVP Gdańsk. Wśród wielu atrakcji były m.in.: przedstawienie „Szewczyk Dratewka” w wykonaniu teatru „Koperek i Kminek”, przedstawienie „Czarodziejskie opowieści” w wykonaniu Teatru Rozmaitości, występ lalkarza, licytacja witraży, licytacja prac plastycznych wykonanych przez dzieci, loteria fantowa, spartakiada familijna, przejażdżki na kucykach i elektrycznych samochodach, malowanie twarzy, pomiar ciśnienia krwi, komputerowe badanie wzroku, a także grill, ciasta, kawa, grochówka i wiele innych. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku była sponsorem Festynu „Pożegnanie Lata”.

podziękowanie

Cofnij

WSZ na Facebooku