Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dzień Kazachstanu

Wyższa Szkoła Zarządzania zorganizowała w dniu 23 maja 2007 Dzień Kazachstanu. Gościem specjalnym naszej uczelni był J.E. Ambasador Kazachstanu Aleksej Wołkow.

Program uroczystości:
11:30 – odegranie hymnów narodowych: Polski i Kazachstanu,
11:35 – powitanie uczestników i prezentacja gości,
11:40 – wystąpienie J. E. Ambasadora Kazachstanu Alekseja Wołkowa,
12:00 – wystąpienie przedstawiciela przedsiębiorców Polsko – kazachska współpraca gospodarcza,
12:30 – sesja popularna studentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku Kultura i sztuka Kazachstanu,
13:15 – inne wystąpienia,
13:25 – projekcja filmu,
14:30 – zakończenie.

Cofnij

WSZ na Facebooku