Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dzień Europejczyka

12 maja 2008 r. w audytorium WSZ o godz. 11:30 w ramach organizowanego Dnia Europejczyka, odbyło się spotkanie z europosłem Januszem Lewandowskim na temat istnienia regionu pomorskiego na forum europejskim. Omówione zostały perspektywy oraz szanse rozwoju.

Wystąpił również Kierownik Wydziału Pośrednictwa Pracy WUP Paweł Bardon z przemówieniem na temat: „Możliwości podjęcia pracy przez studentów za granicą”.

Spotkanie zakończyli studenci WSZ przedstawiając najświeższe nowinki o Europie.

Cofnij

WSZ na Facebooku