Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dni Żabianki

14 czerwca 2008 r. odbył się Dzień Żabianki, podczas którego, jak co roku, nie mogło zabraknąć obecności naszej uczelni. Wyższa Szkoła Zarządzania zafundowała atrakcyjne nagrody w konkursach, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Cofnij

WSZ na Facebooku