Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dni przedsiębiorczości 2008

Po zeszłorocznym sukcesie Dnia Przedsiębiorczości w tym roku udało się zorganizować Dni Przedsiębiorczości dwukrotnie. Przybyli maturzyści mieli okazję do wysłuchania wykładów z różnych dziedzin, które łączyła jedna idea – przedsiębiorczość.

18 września 2008 roku – w Zespole Szkół Ogólnokształcących z Berlewic.

Program:

  • dr Grażyna Cern – Prawa konsumenckie,
  • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dr Marek Markowski – Technologie informacyjne. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
  • dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. WSZ – Wpływ kultury organizacyjnej na sukces.

24 września 2008 roku – w IX LO w Gdańsku.

Program:

  • dr Marcin Glicz – Prawo administracyjne,
  • dr inż. Anita Richert-Kaźmierska – Możliwości pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • dr Marek Markowski – Technologie informacyjne. Wybrane problemy bezpieczeństwa,
  • dr Erwin Szneidrowski – Marketing, mity i fakty.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku