Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

CHARYTATYWNY KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

kiermasz

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku przyłączyła się do akcji charytatywnej na rzecz naszej studentki.

W sobotę 10 grudnia 2016 r. studenci fizjoterapii przeprowadzili w uczelni kiermasz świąteczny ze zbiórką pieniążków na rzecz rehabilitacji Kasi – koleżanki, która wspólnie z nami studiowała do momentu, aż wydarzyła się tragedia.
Za każdą finansową pomoc studenci obdarowali darczyńców smakołykami oraz innymi świątecznymi drobnostkami.
Zebrane pieniądze będą przesłane na konto Fundacji Światło i przekazane rodzinie.
Wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się pomóc.

Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie.

Więcej informacji o Kasi

Cofnij

WSZ na Facebooku