Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bezpieczne gruchanie 7 czerwca 2014 r.

bg
W sobotę 7 czerwca 2014 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przygotowała w naszej uczelni kampanię informacyjną o HIV/AIDS oraz ekspozycję z gadżetami i ulotkami informacyjnymi.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Pomorski Dom Nadziei za przybliżenie tematyki HIV/AIDS naszym studentom i studentkom.
Studentki, które rozwiązały quizy wiedzy o HIV/AIDS, zostały nagrodzone specjalnymi koszulkami.

Już czwarty rok fundacja realizuje projekt profilaktyki zakażeń HIV dla młodzieży akademickiej.
Tegoroczna wiosenna edycja finansowana jest przez Urzędy Miast Gdańska i Sopotu.

Dowiedz się więcej o HIV i gruchaj bezpiecznie!

Cofnij

WSZ na Facebooku