Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bezpieczne gruchanie 2 czerwca 2011 r.

W czwartek 2 czerwca 2011 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła w naszej uczelni BEZPIECZNE GRUCHANIE – kampanię informacyjno-edukacyjną o bezpiecznych zachowaniach seksualnych skierowaną specjalnie do gdańskich studentów i studentek.

Na stoisku informacyjnym można było otrzymać ciekawe darmowe gadżety oraz ulotki. W ramach akcji odbyły się mini-quizy wiedzy o HIV/AIDS z nagrodami. Na wszelkie nurtujące pytania odpowiadały certyfikowane edukatorki HIV/AIDS.

Projekt był finansowany ze środków Urzędu Miasta Gdańsk.

Cofnij

WSZ na Facebooku