Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bankiet z okazji 5-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

W dniu 30 września 2004 odbył się uroczysty bankiet z okazji 5-lecia Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.
Nasza Szkoła działa na rynku uczelni wyższych od 1999 roku. Z każdym rokiem działalności WSZ zajmuje coraz wyższą pozycję w rankingach uczelni niepaństwowych. Potwierdza to fakt, iż coraz większa rzesza absolwentów szkół średnich kieruje swe kroki właśnie do nas. Dla nich tworzymy coraz lepsze warunki kształcenia, jednocześnie dbając o jak najwyższy poziom wiedzy naszych studentów.

Cofnij

WSZ na Facebooku