Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Absolwenci

W dniu 11 kwietnia 2003 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla pierwszych absolwentów studiów zaocznych WSZ w Gdańsku. Oprócz wręczenia dyplomów ukończenia studiów, sześciu studentów z najlepszymi wynikami w nauce otrzymało dyplomy gratulacyjne od rektora i kanclerza WSZ w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku