Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Absolwenci semestru letniego 2005/2006

W dniu 15 lipca 2006 r. pierwsi absolwenci kierunku informatyki i socjologii otrzymali dyplomy ukończenia studiów wyższych. W uroczystych togach oraz podniosłych nastrojach absolwenci odebrali dyplomy: inżyniera dla absolwentów Wydziału Informatyki oraz licencjata dla absolwentów Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Zarządzania. Uroczystość uświetnił występ kwartetu smyczkowego Cztery Kolory. Oprócz dyplomu ukończenia studiów wyższych, absolwenci studiów stacjonarnych kierunku zarządzania i marketingu otrzymali dodatkowo wkładki do dyplomów potwierdzające posiadanie akredytacji SEM FORUM.

W trakcie uroczystości nastąpiło wręczenie studentom dyplomów uznania za wysokie wyniki w nauce oraz wyróżniającą się działalność studencką na rzecz uczelni. Na zakończenie uroczystości wszyscy absolwenci zostali uwiecznieni na wspólnej fotografii przed budynkiem uczelni. W taki oto sposób kolejna grupa absolwentów opuściła mury naszej Alma Mater!!!

Absolwentom, którzy poświęcili nam kilka najważniejszych lat swojego życia, życzymy spełnienia marzeń i możliwości twórczego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku