Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Absolwenci

W dniu 9 lipca 2003 r. odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów dla absolwentów studiów dziennych i zaocznych WSZ w Gdańsku. Oprócz wręczenia dyplomów ukończenia studiów, czterech studentów z najlepszymi wynikami w nauce otrzymało dyplomy i nagrody gratulacyjne od rektora i kanclerza WSZ w Gdańsku. Była to już trzecia uroczystość wręczenia dyplomów dla absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku