Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyższa Szkoła Zarządzania, Gazeta Wyborcza, 25 marca 2002

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
Gazeta Wyborcza, 25 marca 2002

ul. Pelplińska 7
rekrutacja – pok. 101, tel. 769 08 02,
769 08 03,

Kierunki: celnictwo, marketing, ubezpieczenia, zarządzanie finansami, zarządzanie małą firmą, Internet w zarządzaniu. Tryb studiów: dzienne i zaoczne. Czas nauki: studia dzienne – 3 lata, zaoczne – 3,5 roku. Rekrutacja: o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy: dokumenty na wszystkie kierunki i tryby studiów (dzienne, zaoczne) można składać od maja do końca września. Dyplom: absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Opłaty: wpisowe – 400 zł. Studia dzienne kosztują 2250 zł za semestr, zaoczne 2150 zł. Czesne można rozłożyć na raty.

Cofnij

WSZ na Facebooku