Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wieczór Wybrzeża, Studenci WSZ w nowej siedzibie, 31 października 2001

Studenci WSZ w nowej siedzibie
Wieczór Wybrzeża, 31 października 2001

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku rozpoczęła nowy rok akademicki z opóźnienien, ale w nowej siedzibie.
W czterokondygnacyjnym budynku znajdują się dwa audytoria na 400 osób każde, dwie aule na 150 miejsc każda, czterdzieści sal ćwiczeniowych i wykładowych, stołówka, biblioteka z czytelnią oraz inne pomieszczenia administracyjne i socjalne.
Na studiach dziennych i zaocznych ponad 2 tyś, studentów kształci się w sześciu specjalnościach: marketing, zarządzanie finansami, zarządzanie małą firmą, Internet w zarządzaniu, celnictwo, ubezpieczenia. Na studiach podyplomowych można pogłębiać wiedzę na pięciu specjalnościach: zarządzanie oświatą, zarządzanie finansami, ubezpieczenia, marketing, rachunkowość. W porozumieniu z Uniwersytetem Europejskim w Montreaux w Szwajcarii gdańska uczelnia będzie prowadziła studia podyplomowe Masters of Business Administration.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku