Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Bonusy dla najlepszych, Trójmiasto, 13-15 października 2000

Bonusy dla najlepszych
Trójmiasto, 13-15 październik 2000

– W ilu specjalnościach kształci Wasza uczelniach?
– Mamy dwie specjalności: zarządzanie finansami i marketing. Tworzymy cztery nowe: ubezpieczenia, celnictwo; zarządzanie firmą i gospodarka internetowa. Czekamy na decyzję MEN.
– Studenci rozpoczynający studia w Waszej szkole w październiku mają szansę „załapać się” na te specjalności?
– Sądzę, że tak, gdyż dopiero po trzecim semestrze nauki słuchacze wybierają specjalność.
– Budowa nowej siedziby uczelni pochłania znaczne koszty. Czy studenci mogą liczyć na stypendia socjalne?
– Szkoła nie ma na to środków, Niemniej chcemy premiować studentów najlepszych, wybijających się w nauce.
– W jaki sposób?
– Będziemy obniżać im czesne. Chcemy uhonorować w ten sposób po trzech najlepszych studentów studiów dziennych i zaocznych, kierując się średnią z uzyskanych ocen w całym dotychczasowym toku studiów. Niezależnie od tego będziemy nagradzać jednego najlepszego studenta w każdym semestrze, bez względu na to, jak mu szło wcześniej.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku