Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rzeczpospolita, Jak przyciągnąć studentów, 10 kwietnia 2002

Jak przyciągnąć studentów
Rzeczpospolita, 10 kwietnia 2002

Szkoły niepubliczne muszą walczyć o studentów. Zachętą bywają znane nazwiska naukowców, dobrze wyposażone zaplecze, ale przede wszystkim liczy się to, czy po studiach absolwent ma szansę znaleźć pracę.

Najlepszym sposobem na to, by tak się stało, jest łączenie studiów ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Szkoła wyższa powinna zabiegać, by studenci w trakcie nauki odbywali praktyki w dobrych firmach, by poznawali zasady funkcjonowania rynku pracy.
Z takiego założenia wychodzi m. in. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku. Uczelnia funkcjonuje trzy lata i stara się o dobre kontakty z lokalnymi pracodawcami. W ciągu trzech lat nauki na studiach licencjackich student ma w programie 15 tygodni obowiązkowych praktyk zgodnych z wybraną specjalnością. Odbywa je w czasie wakacji. Szkoła podpisała umowy z 80 kontrahentami: bankami (np. PKO, BG), urzędami skarbowymi, producentami (np. Atlas). Student ma więc szansę zapoznać się z różną organizacją pracy, poterminować na różnych stanowiskach.
– Mam już za sobą obowiązkowe piętnaście tygodni praktyk zawodowych. Jestem na specjalności zarządzanie finansami, więc pięć tygodni praktykowałam w małym biurze rachunkowości, a dziesięć tygodni w NBE Dzięki temu poznałam pracę banku „od środka”, bo byłam w rachunkowości i dziale dewizowym – mówi Agnieszka Ceglarska, studentka III r. Ma nadzieję na pracę w tym banku.
Przemysław Gurin, student II roku, jako specjalizację wybrał Internet w zarządzaniu. Jemu też marzy się praca w banku. Na praktyki trafił do Kredyt Banku.
– Poznałem m.in. zasady działania stosowanych obecnie systemów informatycznych. Przygotowywałem umowy, listy do klientów itp. Mogłem wykorzystać posiadaną już wiedzę i umiejętności w praktyce – mówi. Przy szkole działa też uczelniane biuro doradztwa personalnego.

Cofnij

WSZ na Facebooku