Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Nowoczesna i przyjazna, Dziennik Bałtycki, 21 listopada 2002

Nowoczesna i przyjazna

Dziennik Bałtycki, 21 listopada 2002

WARSZAWA – GDAŃSK. Stowarzyszenie Architektów Polskich nagrodziło najlepsze budynki wzniesione w 2001 r. Wyróżnienie I stopnia otrzymała siedziba Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, autorstwa firmy Arch – Deco z Gdyni. Wykonawcą był Allcon Gdynia. Obiekt wyróżnia się oryginalną architekturą. Na uwagę zasługują rotunda hallu doświetlonego świetlikiem, korpus budynku z salami dydaktycznymi oraz zespół audytoriów w kształcie koła. We wnętrzu dominuje surowy beton o różnych odcieniach szarości zestawiony z czterema kolorami – żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym. Lekkości dodają pomieszczeniom przeszklone ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Na czterech kondygnacjach znajdują się m.in. dwa audytoria na 400 osób każde i dwie aule na 150 osób każda oraz czterdzieści sal ćwiczeniowych. Siedziba WSZ jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku