Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

KONFERENCJA I TARGI PRACY

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji pt.: Kształcenie na potrzeby regionalnego rynku pracy oraz Akademickich Targach Pracy, które odbyły się 24 marca 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Pomorski Pan Dariusz Drelich oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Celem konferencji była odpowiedzieć na pytanie: Jakie kierunki nauczania powinny otwierać pomorskie uczelnie wyższe, aby dopasować kształcenie do bieżących i przyszłych potrzeb regionalnego rynku pracy? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytanie, w pierwszej kolejności Prelegenci dokonali analizy potrzeb rynku pracy. Krótkie podsumowanie tej analizy przedstawia się jak poniżej.

Pani Joanna Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, wskazała na takie zawody deficytowe jak: cieśla, stolarz, kierowcy samochodów ciężarowych oraz inne często poszukiwane, jak: księgowi, biegli rewidenci, zawody z branży IT (analitycy komputerowi, administratorzy stron internetowych). Podkreśliła jednocześnie, że wzrośnie zapotrzebowanie na tych specjalistów. Wskazała też na wyniki badań dot. oczekiwań pracodawców odnośnie pracowników, tj. znajomości języków obcych, odpowiednich cech osobowości oraz odpowiednich kwalifikacji.

Pani Magdalena Wiktor, Kierownik Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego,  Urzędu Statystycznego w Gdańsku, wskazała, że najmniej bezrobotnych absolwentów pozostaje po takich kierunkach jak: pielęgniarstwo, zarządzanie inżynierskie czy nawigacja.

Pan Tomasz Limon, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszeniem Pracodawcy Pomorza, wskazał na niedobór programistów, inżynierów oprogramowania, specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości (księgowości, administracji oraz zasobów ludzkich).

Pani Anna Wiśniewska, reprezentująca Addeco Poland, podkreśliła znajomość języków obcych, nie tylko międzynarodowych, ale także takiego jak np. czeski.

Pani Anna Ryglewska, reprezentująca Interkadrę, wskazała na poszukiwanych na rynku pracy koordynatorów pracy ludzkiej (stanowiska zarządzające oraz wspierające zarządzanie) oraz spawaczy, monterów z uprawnieniami np. na wózki widłowe, pracowników produkcji, przedstawicieli handlowych. Dodatkowo podkreśliła konieczność nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego oraz kształcenie osób zarządzających osobami obcojęzycznymi.

Panie Ewelina Chalecka i Natalia Wasiuta, reprezentujące Work Service, wskazały na branże handlową, pracowników produkcji, magazynierów, kierowców, elektryków – jako zawody niszowe.

Pani dr Małgorzata Kawa, Kierownik Zakładu Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wskazała na zwiększone potrzeby rynku pracy dot. opieki nad osobami starszymi, w tym w szczególności zapotrzebowanie na fizjoterapeutów.

Dodatkowo, Pan dr Krzysztof Stachura, reprezentujący Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, przedstawiając wnioski z badań studentów na lokalnym rynku pracy, wymienił branże, w których studenci najczęściej podejmują pracę, tj. obsługa klienta, doradztwo, handel, sprzedaż.

Patrząc na powyższe potrzeby rynku pracy można wskazać kilka branż, które powtarzały się u Prelegentów. Są nimi: IT, finanse (księgowość), języki obce, handel, produkcja, zarządzanie/koordynowanie pracy ludzkiej, opieka medyczna oraz branże typowo zawodowe.

Odpowiadając wprost na pytanie konferencyjne można powiedzieć, że edukacja dla rynku pracy powinna być ukierunkowana na 4 obszary:

  1. Pierwszy związany z kształceniem wyższym zawodowym w takich dziedzinach jak IT (i tu: programiści, analitycy komputerowi, administratorzy sieci komputerowych), księgowość, rachunkowość ( w tym biegli rewidenci), handel oraz personel zarządzający/koordynujący pracą w/w.
  2. Drugi obszar dotyczy specjalistycznych szkoleń zawodowych, nie wymagających kwalifikacji na poziomie wyższym, tj. przedstawiciele handlowi, pracownicy produkcji, kierowcy (szczególnie kategorii na samochody ciężarowe i autobusy), pielęgniarki.
  3. Kolejny obszar związany jest z praktyczną umiejętnością posługiwania się językami obcymi. Nie chodzi tutaj o kwalifikacje na poziomie szkolnictwa wyższego, jak np. filologia angielska, ale o umiejętność komunikowania się, szczególnie w językach takich jak: angielski, niemiecki, ostatnio bardzo poszukiwanym rosyjskim czy ukraińskim + inne języki niszowe, np. czeski.
  4. I ostatni obszar czwarty, dotyczy kształcenia w zawodach na potrzeby rynku usług (w tym szczególnie opieki) i produktów dla osób starszych, czyli np. fizjoterapeuci…i wspomniane już wcześniej pielęgniarki czy opiekunki osób starszych.

Program konferencji 

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z prezentacjami* Prelegentów:

*Wszelkie prawa zastrzeżone – prawa autorskie i majątkowe należą do autorów prezentacji. Zabrania się zmieniać, kopiować i w jakikolwiek sposób wykorzystywać prezentacje bez zgody autora.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

Cofnij

WSZ na Facebooku