Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Najwyższa lokata Wyższej Szkoły Zdrowia w Polsce północnej

Już po raz jedenasty Rzeczpospolita i Perspektywy ogłosiły ranking edukacyjny „Najlepsze uczelnie 2010„. Mamy zaszczyt poinformować, iż Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku kolejny raz znalazła się w samej czołówce rankingu w kategorii niepublicznych uczelni licencjackich, zajmując najwyższą lokatę spośród uczelni z Polski północnej.

Ranking oceniał uczelnie według 5 grup kryteriów:

  • prestiż w ocenie pracodawców,
  • siła naukowa,
  • warunki studiowania,
  • publikacje i cytowania,
  • innowacyjność oraz umiędzynarodowienie.

Przygotowanie rankingu nadzorowała Kapituła, w skład której weszli byli rektorzy wiodących polskich uczelni.

ranking uczelni

Cofnij

WSZ na Facebooku