Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Monitorowane badań klinicznych – kurs dla monitorów oraz kandydatów na monitorów badań klinicznych

Celem szkolenia jest przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych.

Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych oraz kandydatów na to stanowisko.

 PROGRAM SZKOLENIA:

1.Monitorowanie badań klinicznych

 • Definicja i cele
 • Plan Monitoringowy
 • Wytyczne ICH GCP
 • Obowiązki monitora (CRA)

2.Kryteria wyboru ośrodka

3.Wizyta kwalifikacyjna

 • Cel wizyty, ocena i wybór ośrodka
 • Kwalifikacje Głównego Badacza
 • Przygotowanie do wizyty kwalifikacyjnej – lista zadań
 • Dokumenty zbierane w trakcie wizyty kwalifikacyjnej
 • Raport z wizyty kwalifikacyjnej

4.Wizyta otwierająca

 • Cele wizyty
 • Przygotowania do Wizyty otwierającej
 • Przebieg wizyty otwierającej
 • Aktywności po wizycie

5.Wizyta Monitoringowa

 • Definicja
 • Zakres obowiązków monitora
 • Czynności przygotowawcze
 • Plan Monitoringowy
 • Sprawdzanie Świadomej Zgody Pacjenta
 • Kwalifikacja pacjenta do badania
 • Weryfikacja danych źródłowych
 • Sprawdzanie CRF-u i zbieranie wypełnionych stron
 • Zapytania
 • Rejestr pacjentów
 • Dostawa leku
 • Zdarzenia Niepożądane
 • Aktywności po wizycie
 • Wskazówki praktyczne

6. Wizyta zamykająca

 • Przygotowanie do wizyty
 • Przebieg wizyty Zamykającej
 • Aktywności po wizycie
 • Raport z Wizyty Zamykającej

7. Ćwiczenia praktyczne oraz cenne wskazówki

 • przeprowadzenie wizyty otwierającej i zamykającej z udziałem uczestników kursu
 • przygotowanie planów monitoringu
 • Przeprowadzenie symulowanego monitoringu:

– dokumentacji badania;

– badania;

– kwalifikacji ochotników

 • praktyczne wskazówki dla monitorów badań klinicznych

8. Test końcowy

CZAS TRWANIA KURSU: 19 godzin (kurs trwa 3 dni)

CENA KURSU: 1750 zł

TERMIN KURSU: 21-23 listopada 2018 r.

PROWADZĄCY
Trener 1. Wieloletni monitor badań klinicznych oraz Szef Projektów badań klinicznych, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Produktów Kosmetycznych. Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji systemów jakości w laboratoriach badawczych oraz medycznych. Wdrożeniowiec systemu Dobrych Praktyk Laboratoryjnych w jednym z największych centrów badawczych w Polsce.

Trener 2. Specjalista posiadający kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu Badań Klinicznych, Good Clinical Practice. Odpowiada formalne za przygotowanie badania oraz reprezentowanie sponsora badania w kontaktach z komisjami bioetycznymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Produktów Biobójczych i Wyrobów Medycznych. Koordynator badań klinicznych współpracujący ze światowymi koncernami farmaceutycznymi czuwający nad badaniami z zakresu neurologii, psychiatrii, dermatologii oraz reumatologii.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku