Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Marszobieg studenci vs. wykładowcy WSZ – 12 maja 2018 r.

Marszobieg Studenci vs. Wykładowcy WSZ odbył się 12 maja 2018 r. Było to wydarzenie towarzyszące III Wiosennym Spotkaniom ze Zdrowiem, bieg miał na celu promowanie zdrowego trybu życia.
Trasa rozpoczęła oraz zakończyła w siedzibie uczelni, przebiegała ulicami Oliwy do punktu widokowego Pachołek.

Pierwsze miejsce wśród studentów zajął Damian Hahn, wśród wykładowców dr n. med. Jarosław Hoffman.Cofnij

WSZ na Facebooku