Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Dział promocji i rekrutacji – godziny otwarcia

Zapraszamy do działu promocji i rekrutacji:
poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-17:00
sobota w godzinach 8:00-16:00

Cofnij

WSZ na Facebooku