Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

WYNIKI KONKURSU CHRISTMAS SELFIE!

2

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY STUDENTOM ZA UDZIAŁ W ŚWIĄTECZNYM KONKURSIE I WSPÓLNĄ ZABAWĘ!

Nagrodą główną w konkursie była karta do STARBUCKS o wartości 250,00 zł.
Konkurs wygrała grupa, której liderem jest p. Klaudia Reinka. Gratulujemy!

Władze uczelni postanowiły przyznać nagrodę niespodziankę wszystkim pozostałym studentom, którzy wzięli udział w konkursie!
ZDJĘCIA KONKURSOWE ZNAJDZIECIE NA NASZYM FB!

Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Cofnij

WSZ na Facebooku