Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Konferencja „Społecznie wrażliwi” na temat wolontariatu na rzecz zwierząt, 26 maja 2014 r.

26 maja w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku odbyła się konferencja „Społecznie wrażliwi” na temat wolontariatu na rzecz zwierząt.

Konferencję otworzyła dr Żaneta Geryk – Radna Miasta Gdańska – wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.
Program konferencji był dość obszerny i poruszał zagadnienia związane z niesieniem pomocy bezdomnym lub cierpiącym zwierzętom. Potrzebę opieki nad zwierzętami przybliżyła Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia.
Podczas konferencji można było również dowiedzieć się, co jest głównym celem działalności społecznych opiekunów kotów, a także wspomniano o realizacji w Gdańsku ustawy o ochronie zwierząt, identyfikacji psów oraz sterylizacji i kastracji kotów wolno bytujących.
Wśród gości była młodzież z Pomorskich Szkół Rzemiosł oraz liczni wolontariusze, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach i pomocy jakiej udzielają bezdomnym kotom. Były to wzruszające historie, które dawały wiele do myślenia.

W części drugiej konferencji odbyło się oficjalne wręczenie medalu oraz wyróżnień z rąk Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza dla grupy społecznych opiekunów kotów, a także dla najaktywniejszych wolontariuszy ze schroniska „Promyk”.
Podczas konferencji panowała znakomita atmosfera, podczas której głos zabrał również Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz oraz Wiceprezydent Maciej Lisicki.
Konferencja zakończyła się burzliwym panelem dyskusyjnym, podczas którego poruszano różne zagadnienia m. in. zakupu i dystrybucji domków dla kotów wolno bytujących.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku