Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Konferencja ISO Gdańsk 2008

KONFERENCJA ISO GDAŃSK 2008 – ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W FIRMACH I INSTYTUCJACH PÓŁNOCNEJ POLSKI

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, dr inż. Zbigniew Celmerowski, objął patronatem konferencję ISO Gdańsk 2008 – Zarządzanie Jakością w Firmach i Instytucjach Północnej Polski. Konferencja odbyła się 27 listopada 2008 r. w godzinach 9:00-18:00 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

Pytania – problemy, które zostały podjęte w czasie konferencji, to:

  • Co jest przyczyną obniżenia prestiżu certyfikatów potwierdzających wdrożenie ISO?
  • Czy menedżerowie zarządzający firmami rozumieją istotę rozwiązań ISO? Czy potrafią wesprzeć ich wdrożenie lub rozwój?
  • Czy perfekcyjne przywództwo/menedżment może zastąpić system zarządzania jakością?
  • Czy ISO warto wdrażać ze względu na korzyści promocyjne czy też ze względu na poprawienie systemu zarządzania firmą, przejrzystość struktury, zaangażowanie ludzi?
  • Czy logo ISO jest istotnie rozpoznawalnym i zrozumiałym znakiem marki?
  • Czy warto wdrożyć … ISO, a potem ERP, … a może odwrotnie?
  • Czy ISO aby na pewno sprzyja obsłudze klientów?
  • Dlaczego ISO ciągle najlepiej pasuje do firm produkcyjnych, a nie usługowych?
  • Dlaczego ISO ciągle pasuje lepiej do dużych firm, do mniejszych zaś gorzej?
  • Jakie warunki wstępne musi spełniać firma, aby wdrożenie było udane?
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku