Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

KONFERENCJA „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…” CZYLI PROBLEM OTYŁOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

konf_cszmProgram konferencji był dość obszerny i poruszał zagadnienia związane z problemami i konsekwencjami wynikającymi ze złego odżywiania u dzieci i młodzieży. Wspomniano także o działaniach, które podejmowane są w szkołach, w celu wspomagania działań zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Oprócz licznych uczestników i prelegentów, w konferencji wzięli udział również rodzice z dziećmi, którzy opowiadali o swojej walce ze złym żywieniem i zmianie stylu życia. Były to wzruszające historie, które dawały wiele do myślenia.
Konferencja zakończyła się burzliwym panelem dyskusyjnym.
Dziękujemy za udział w konferencji.

Konferencja „Czym skorupka za młodu…” czyli problem otyłości dzieci i młodzieży odbyła się 7 czerwca 2013 r. w godzinach 12:00-15:15.
Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Gdańsk-Żabianka, ul. Pelplińska 7
Szczegółowy program konferencji
Organizatorami konferencji byli: Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska oraz Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

Cofnij

WSZ na Facebooku